Energia circolare, legno e bronzo, 2012, 72 x 85 cm

Energia circolare, legno e bronzo, 2012, 72 x 85 cm

Energia circolare, legno e bronzo, 2012, 72 x 85 cm

Energia circolare, legno e bronzo, 2012, 72 x 85 cm